Hem

Guldboda samfällighetsförening

Organisationsnummer 716420-8428

Nytt: Dokument inför årsmötet den 4/3 kl 19.00 på Hägerstensåsens medborgarhus finns nu att ladda ner. Välj i menyn till vänster. 


Detta är hemsidan för Guldboda Samfällighetsförening (GSF) som förvaltar vägarna inom Guldbodaområdet på Muskö. 


På denna hemsida publiceras viktig  information till medlemmarna samt protokoll från årsmöten och liknande. Information skickas normalt även ut till den email-adress som respektive medlem har registrerat. Det är därför viktigt att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Instruktioner för detta finns under "Ägerskifte eller ny adress" till höger. Fakturering av årsavgiften sker också till registrerad email-adress eller om sådan saknas, per post.   


Inom området finns även  Guldboda Tomtägare- och Fiskevårdsföreningen  (GTFF) samt Guldboda Tennisklubb (GTK). Länkar finns till vänster under "GTFF" respektive "GTK".


Guldboda Samfällighetsförening (GSF) förvaltar Guldboda ga:2 som består av befintliga vägar inom Guldboda 2:1, befintlig bro mellan Muskö och Skutholmen samt väg och parkeringsplatser på Skutholmen.


Vägarna skall ha godtagbar standard. Erforderliga förbättrings- och underhållsarbeten utföres efter beslut av den för denna gemensamhetsanläggning bildade samfälligheten. I vart fall vägarna till postens utlämningsställen skall om möjligt hållas farbara för motorfordon året om. Parkeringsplatserna för öborna skall hållas i användbart skick. Bom får sättas upp på de två infartsvägarna.


Kontaktinformation så som faktureringsadress, email-adress och telefonnummer finns under "Styrelsen & Kontaktinformation" till vänster.


Reglerna om slitageavgifter som antogs av årsmötet i mars 2019 och gäller från 1 juli 2019 finns under fliken Slitageavgifter. Guldboda Samfällighetsförening  org. nr 716420-8428