Parkslide

Utkast till underlag för att stödja beslut om hur vi hanterar de Parkslide bestånd som står nära vägen vid södra infarten till Guldboda området.

Information hämtad från främst Naturvårdsverketshemsida (Bekämpning av parkslide (naturvardsverket.se)) men även Så ska du INTE bekämpa parkslide | Land; Så bekämpar du parkslide – 4 värdefulla råd | Land

Om föreningen beslutar att vi behöver bekämpa Parkslide kan upprepad klippning vara en metod som är lämplig, följt av markduk när/om beståndet har försvagats

1. Studier har visat att växten tappar kraft och biomassa om den huggs ner fyra gånger per år. Första huggningen när de första skotten visar sig på våren och den sista innan växten går i vila under hösten. Upprepa i flera år.

2. Avhuggna stjälkar bör betraktas som farligt avfall. Förpacka och kör till återvinningscentralen. Källa: Naturvårdsverket

3. Håll noggrann koll på området runtomkring för att upptäcka rotskott. Viktigt att dessa avlägsnas, paketeras och transporteras till återvinningen.

Eventuellt 4. När ett stort bestånd kapas ner och täcks måste duken räcka 6-7 meter utanför eftersom rotskott kan nå långt.

Privatpersoner som anlitar ett företag för att till exempel klippa ner eller gräva upp buskar och andra växter på tomten kan ofta få rutavdrag

Kort bakgrund om Parkslide

Parkslide, släktingen jätteslide och hybriden hybridslide är alla seglivade växter med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränga ut andra arter. De är stora problem i trädgårdar och infrastruktur och mycket svåra att bekämpa.
Informationen om parkslide gäller även för släktingen jätteslide och hybriden hybridslide. När det står parkslide i texten nedan menas samtliga tre arter.

Vad säger lagen?

Parkslide ingår inte i EU-lagstiftningen som handlar om invasiva främmande arter (EU-förordning nr (1143/2014) vilket innebär att det idag inte finns några förbud för parkslide. Det är tillåtet att odla och plantera parkslide, men Naturvårdsverket rekommenderar att du inte gör det eftersom den skapar problem i naturen. 

Parksliden är föreslagen att vara med på en nationell förteckning över invasiva främmande arter. Om regeringen beslutar att parkslide ska vara med på förteckningen kommer arten omfattas av olika förbud

Hur känns Parkslide igen?

Parksliden är en storväxt och flerårig ört med ett bambuliknande växtsätt. Den kan bli 50–250 cm hög. Stjälken är grov och ihålig och något förvedad. Den är ljust grön eller rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer upprätt med riklig grenighet.

Bladen är brett äggrunda, 5–15 cm. De är kala, på både över- och undersida och läderartade med tydlig spets och rak bas. Parksliden blommar i september-oktober; vanligtvis med vita, ibland rosa blommor, som växer i glesa, greniga klasar från bladvecken.

Parksliden kan förväxlas med jätteslide. Den senare har samma växtsätt men är betydligt mer storväxt, med grövre stjälk och större blad som är mer hjärtformade. Jättesliden är också invasiv. Dessutom finns det hybrider av park- och jättesliden; hybridslide.

Därför är parksliden svår att hantera

Parkslide är i Sverige den invasiva växt som är svårast att bekämpa då den:

 • Kan etablera sig på nästan vilken typ av jord som helst.
 • Sprids med ytterst små rot- eller stamfragment som kan följa med vid flytt av jord. Det räcker med mindre än ett (1) gram av ett rotfragment för att en planta ska slå rot.
 • Har rötter som kan ligga i dvala i flera år för att senare börja sätta skott.
 • Har en tidig tillväxt på våren och snabbt bildar täta bestånd.
 • Kan använda sina lagrade resurser till att skjuta nya skott många år efter att bekämpning har påbörjats.
 • Kan reagera på bekämpningsförsök genom att skjuta rotskott upp till sju meter från huvudplantan.
 • Har högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel jämfört med många andra arter.
 • Kan få stor spridning genom att jordmassor med rotdelar flyttas till andra platser.

Bilder från vårt område från södra infarten:

Hur ska vi agera i denna fråga:

Vänta med att bekämpa

Om parksliden inte är ett problem där den växer eller breder ut och sprider sig rekommenderar Naturvårdsverket att du väntar med åtgärder. Under tiden är det klokt att ha växten under uppsikt för att kunna notera om den börjar sprida sig. Du kan till exempel markera ut ytterkanterna på beståndet med pinnar eller liknande.
Om du inte tänker bekämpa parksliden bör du inte ändra på något som du gjort tidigare och som har fungerat. Om du till exempel har trimmat den några gånger per år under växtsäsongen kan du fortsätta med det.
Om du inte vet hur parksliden har skötts tidigare och inte har för avsikt att bekämpa den utan bara vill städa i trädgården bör du vänta tills plantan vissnat ner på hösten innan du klipper den.

Bekämpa och hantera genomtänkt

I dagsläget saknas bekämpningsmetoder som Naturvårdsverket med säkerhet kan rekommendera eller garantera fungerar i alla situationer. Metoder som har visat sig fungera i vissa lägen kan i andra situationer resultera i ökad spridning och förvärrade problem.

Inför bekämpning är det viktigt att förbereda sig ordentligt. Viktiga saker att tänka på är:

 • Läs på om olika bekämpningsmetoder och bestäm dig för vilken metod som är mest lämplig. Information finns i denna vägledning.
 • Prata med grannar om beståndet har spridit sig. Sträva efter att genomföra en samordnad insats.
 • Hantera växtavfallet på rätt sätt för att undvika spridning; läs om vad du bör tänka på i denna vägledning och i vägledningarna om växtavfall.
 • Vid större exploatering som vägar eller bostadsområden är det viktigt att i ett tidigt skede identifiera förekomst av parkslide och ta fram en plan för hantering av den.
 • Ta fram en plan för bekämpningen och tänk på att bekämpa hela beståndet. Detaljerna i bekämpningen är ofta viktiga, hoppa inte över steg.

Att välja metod

Det finns många faktorer som spelar in när du ska välja metod. Plats, storlek på beståndet, ekonomiska förutsättningar och tidsresurser spelar roll. Det går inte att rekommendera en metod som fungerar för alla, eller ens de flesta. Många gånger kan en kombination av metoder användas. Idag finns det inte en enda metod som garanterat helt tar bort parksliden från en plats.

 • Grävning med bortforsling och inneslutning med markduk är metoder där en engångsinsats kan lösa problemet, men som ofta innebär en stor engångskostnad. Dessa metoder har också flera riskmoment som gör att det kan bli mycket efterarbete. Metoderna har också sina begränsningar; markduk kräver till exempel att marken är fri från träd, buskar och byggnader eftersom det annars är svårt att få markduken att fästa så att det blir tätt.
 • Ytligt mekaniska metoder som klippning och rotdragning är “billiga” och kan utföras av de flesta, men har du ett gammalt bestånd med ett utbrett rot- och jordstamssystem kan bekämpningen behöva ske under många år. Det finns också en risk för att plantan “sticker iväg” i sidled, kanske till någon annans mark som du inte har rådighet över. Tänk också på att metoden måste upprepas ofta; sker det för sällan är den verkningslös och kan leda till större problem.
 • Kemisk bekämpning med produkter som innehåller glyfosat är bevisat effektivt men har många restriktioner. Den är till exempel inte tillåten att använda i närheten av vatten. Kemisk bekämpning får bara utföras av personer med behörighet att använda växtskyddsmedel. Även denna metod måste upprepas under flera år.

Om föreningen ska bekämpa Parkslide kan upprepad klippning vara en metod som är lämplig, följt av markduk när/om beståndet har försvagats

1. Studier har visat att växten tappar kraft och biomassa om den huggs ner fyra gånger per år. Första huggningen när de första skotten visar sig på våren och den sista innan växten går i vila under hösten. Upprepa i flera år.

2. Avhuggna stjälkar bör betraktas som farligt avfall. Förpacka och kör till återvinningscentralen. Källa: Naturvårdsverket

3. Håll noggrann koll på området runtomkring för att upptäcka rotskott. Viktigt att dessa avlägsnas, paketeras och transporteras till återvinningen.

Eventuellt 4. När ett stort bestånd kapas ner och täcks måste duken räcka 6-7 meter utanför eftersom rotskott kan nå långt.

Privatpersoner som anlitar ett företag för att till exempel klippa ner eller gräva upp buskar och andra växter på tomten kan ofta få rutavdrag

Så ska du INTE bekämpa parkslide | Land

1. Använd inte kemisk bekämpning. De medel som finns är inte tillräckligt effektiva för att ta död på parkslidens rötter.

2. Lägg undan röjsågen. Både rötter och stamdelar kan sprida parkslide och om du kör sönder materialet i småbitar kan du få mängder med nya plantor som i sin tur bildar nya bestånd.

3. Slarva inte med skräpet. Förpacka och lämna till förbränning och kör inte med parkslide på ett öppet släp så att småbitar faller av efter vägen. Täckt släp gäller.

4. Tröttna inte halvvägs. Ett bestånd parkslide kan breda ut sig kraftigt om du klippt eller dragit upp stjälkarna och sedan lämnat beståndet i fred. I vissa fall kan ett bestånd som tidigare hållit samma storlek år efter år plötsligt bli ett mycket större problem.

5. Jobba inte ensam. Varsko grannarna om du börjar bekämpa parksliden. En planta kan skjuta nya skott upp till 7 meter bort. Då behöver grannarna också hålla koll.