Styrelsen & Kontakt

Styrelsen för 2023-2024 består av:

  • Christian Berggren
  • Fredrik Arvas
  • Göran Gerth
  • Madeleine Palmér
  • Malin Eklund
  • Thom Brolin

E-postadress till hela styrelsen: styrelsen@guldboda.se
E-postadress info@guldboda.se går till ordförande och kassör

Kontaktpersoner:

Ordförande: Christian Berggren, ordforande@guldboda.se, 073 656 93 46

Sekreterare: Malin Eklund, sekreterare@gmail.com 073 600 17 67

Kassör: Fredrik Arvas, kassor@guldboda.se, 070 814 55 95

Vägfrågor: Göran Gerth, goran.gerth@gmail.com 070 586 17 15

Ledamot: Thom Brolin, thom.brolin@gmail.com 070 393 7335

Suppleent: Henrik Engqvist, 070 208 88 01

Organisationsnummer: 716420-8428

Postadress:
Guldboda Samfällighetsförening
c/o Malin Eklund, Älvsborgsgatan 3 A,118 58 Stockholm