Styrelsen & Kontakt

Styrelsen för 2023-2024 består av:

  • Christian Berggren
  • Fredrik Arvas
  • Göran Gerth
  • Madeleine Palmér
  • Malin Eklund
  • Thom Brolin
  • Tove Gyllenstierna

E-postadress till hela styrelsen: styrelsen@guldboda.se
E-postadress info@guldboda.se går till ordförande och kassör

Kontaktpersoner:

Ordförande: Christian Berggren, ordforande@guldboda.se, 073 656 93 46

Sekreterare: Tove Gyllenstierna, sekreterare@guldboda.se, 070 555 02 54

Kassör: Fredrik Arvas, kassor@guldboda.se, 070 814 55 95

Vägfrågor: Göran Gerth, goran.gerth@gmail.com 070 586 17 15

Adressändringar: Thom Brolin, thom.brolin@gmail.com 070 393 7335

Hemsida och information: Madeleine Palmér, leinelind@gmail.com 073 644 41 00

Miljöfrågor: Malin Eklund, malin123.eklund@gmail.com 073 600 17 67

Övrigt: Tove Gyllenstierna

Organisationsnummer: 716420-8428

Postadress:
Guldboda Samfällighetsförening
c/o Tove Gyllenstierna
Tyskbagargatan 6
114 43 Stockholm